Zajęcia koła geograficznego pt. „Młody Geograf” w ramach projektu „Rozwińmy skrzydła” odbywały się z uczniami klas V. Głównym celem realizowanym podczas zajęć było rozwijanie umiejętności posługiwania się terminologią i wiedzą geograficzną przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych oraz zapoznanie z mapami różnej treści. Uczniowie uczestniczący w zajęciach zapoznali się z treścią map: topograficznych i przeglądowych, hipsometrycznych, turystycznych i innych map tematycznych. Dowiedzieli się o ich przeznaczeniu i możliwości praktycznego wykorzystania - wyszukiwali potrzebne informacje, dokonywali analizy i interpretacji treści map, formułowali wnioski, dokonywali obliczeń i przekształceń skali. Uczestnicy zajęć doskonalili również umiejętność odczytywania i interpretowania wykresów i diagramów, a także sporządzania prostych wykresów różnego typu. Zajęcia prowadzone w terenie pozwoliły na praktyczne wykorzystanie mapy najbliższej okolicy i nabycie umiejętności orientacji w terenie za pomocą mapy. Ćwiczeniowa forma przeprowadzonych zajęć i wykorzystanie różnorodnych materiałów i środków dydaktycznych oraz praca w grupie sprawiły, że były one dla uczestników atrakcyjne i ciekawe, a założone cele zostały osiągnięte. Zajęcia prowadziła p. A.Świstak.

Covid-19 Informacje

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Kontakt

Sekretariat Budynek B

Czynne: 7:30 - 14:30

tel. 44 615-41-36

Sekretariat Budynek A

Czynne: 8:00 - 11:00

tel. 44 615-80-02

Dyrektor szkoły

tel. 501-636-957

1% dla SP Rozprza

Dzwonki w szkole

1 godzina lekcyjna 8.00 - 8.45
2 godzina lekcyjna 8.55 - 9.40
3 godzina lekcyjna 9.50 - 10.35
4 godzina lekcyjna 10.45 - 11.30
obiad
5 godzina lekcyjna 11.40 - 12.25
obiad
6 godzina lekcyjna 12.45 - 13.30
7 godzina lekcyjna 13.35 - 14.20
8 godzina lekcyjna 14.25 - 15.10

 

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj