„ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Młody przedsiębiorca” to zajęcia prowadzone w ramach projektu "Rozwińmy Skrzydła" przez p. K.Pawłowską. Głównym celem projektu było wykształcenie w uczniach podstaw przedsiębiorczości. Dzięki wyposażeniu uczniów w wiedzę ekonomiczną i finansową kształtuje się ich umiejętności elastycznego zachowania na rynku pracy i zarządzania oraz rozwija cechy przywódcze. Ponadto w procesie kształcenia niezmiernie ważne jest kształtowanie u uczniów szacunku do wartości będących fundamentem gospodarki rynkowej i społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także postaw etycznych i gotowości do ich przestrzegania w życiu zawodowym oraz społecznym. Kolejnym celem podstaw przedsiębiorczości było przygotowanie uczniów do planowania swojej przyszłości oraz do aktywności zawodowej w charakterze pracowników najemnych lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Lekcje podstaw przedsiębiorczości wspierały uczniów w samorozwoju oraz chęci inwestowania w siebie. Koncepcja programu zakłada, że realizacja treści podstawy programowej sprzyja przygotowaniu uczniów do aktywności społecznej i gospodarczej, a także do życia rodzinnego w znaczeniu ekonomicznym, dając im podstawowe umiejętności konkurencyjnych zachowań na rynku, w tym ponoszenia konsekwencji swoich decyzji. Uczeń poznał cechy, jakimi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza, rozpoznaje zachowania asertywne, uległe i agresywne, odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej, rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości, odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej, stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska, wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumentów.

Covid-19 Informacje

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Kontakt

Sekretariat Budynek B

Czynne: 7:30 - 14:30

tel. 44 615-41-36

Sekretariat Budynek A

Czynne: 8:00 - 11:00

tel. 44 615-80-02

Dyrektor szkoły

tel. 501-636-957

1% dla SP Rozprza

Dzwonki w szkole

1 godzina lekcyjna 8.00 - 8.45
2 godzina lekcyjna 8.55 - 9.40
3 godzina lekcyjna 9.50 - 10.35
4 godzina lekcyjna 10.45 - 11.30
obiad
5 godzina lekcyjna 11.40 - 12.25
obiad
6 godzina lekcyjna 12.45 - 13.30
7 godzina lekcyjna 13.35 - 14.20
8 godzina lekcyjna 14.25 - 15.10

 

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj