Zajęcia rozwijające Informatyka dla smyka odbywały się 1 raz w tygodniu, w wymiarze 15 godzin w semestrze na grupę. Na zajęcia uczęszczało 8 uczniów. Dzieci uczyły się obsługi komputerów i programów komputerowych poprzez zabawę. Poznawały zasady korzystania z Internetu, stosowania Netykiety oraz zasad bezpieczeństwa w sieci, poznawały procedurę zakładania skrzynki e-mailowej. Wykorzystywały Internet do poszukiwania potrzebnych informacji. Pracowały z programami komputerowymi, w edytorze tekstu WORD i edytorze graficznym PAINT. Ćwiczyły umiejętność współpracy w zespole.

W ramach unijnego projektu "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza" prowadzono zajęcia rozwijające „Czytam, więc rozwijam się”. Celem spotkań z grupą uczniów klas szóstych było podniesienie kompetencji czytelniczych , w tym poziomu czytania i czytania ze zrozumieniem, krytyczne wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, podniesienie umiejętności pracy w grupach oraz kreatywności. Dzieci obok m.in. gier i zabaw dydaktycznych, ćwiczeń językowych, nagrywania słuchowiska chętnie zajęły się przygotowaniem własnych baśni dotyczących Rozprzy.

W I semestrze roku szkolnego 2020/21 uczniowie z klasy III a objęci byli zajęciami rozwijającymi ”Młody matematyk” z projektu "Rozwińmy skrzydła – poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza". Zajęcia te prowadziła Pani Ewa Szulc. Oto lista uczniów, którzy stacjonarnie i zdalnie w nich uczestniczyli: Aleksandrowicz Jan, Bański Jakub, Budzisz Hubert, Chądzyńska Anna, Famulska Magdalena, Kowalczyk Julia, Makusek Marcel, Wiktor Nadia. Program tych zajęć odpowiadał potrzebom dzieci i ich predyspozycjom, pomagał w rozwoju matematycznym, wzbogacał wiedzę i umiejętności uczniów. Lekcje rozpoczęły się od sprawdzianu diagnozującego i zakończyły sprawdzianem na wyjściu oraz ankietą dla rodziców.

W latach 2019-2021, w ramach projektu ,, Rozwińmy skrzydła” prowadziłam zajęcia rozwijające ,,Poznajemy przyrodę” z uczniami klas trzecich – przez kolejne trzy półrocza. Zagadnienia przyrodnicze były realizowane poprzez obserwację, zabawy w terenie, z wykorzystaniem materiału przyrodniczego oraz prowadzenie doświadczeń. Atrakcyjność i ciekawość zajęć znacznie wzrosła dzięki otrzymanym pomocą, które wzbogaciły szkolną pracownię przyrodniczą – są to mikroskopy, atlasy, kompasy, zestawy przyborów do obserwacji i przeprowadzaniu eksperymentów. Wzięcie udziału w tego typu przedsięwzięciu pozwoliło rozwinąć zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne dzieci.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego "Angielski na luzie" w ramach projektu unijnego "Rozwiń skrzydła" 2019-2021 przeznaczone były dla uczniów klas 5-6 podzielonych na 3 grupy 7-8 osobowe. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli, a ciekawe metody i formy pracy zachęcały ich do nauki języka angielskiego i poszerzenia swojej wiedzy językowej. Urozmaiceniem zajęć była możliwość korzystania z tablicy multimedialnej i tabletów, co sprawiło że dzieci poprzez filmy, gry i zabawy szybciej zapamiętywały słownictwo i zwroty w języku angielskim. Podczas tych zajęć wszystkie założenia programowe zostały zrealizowane, a cele osiągnięte.

W ramach projektu unijnego ,,Rozwińmy skrzydła” w roku szkolnym 2019/2020 (I i II półrocze) i 2020/2021 (I półrocze), zrealizowano zajęcia rozwijające pt. ,,W grupie raźniej”. Zajęcia odbywały się w trzech grupach, w każdej z nich uczestniczyło 8 uczniów. Celem zajęć było: budowanie więzi i rozwijanie przyjaźni, akceptacji w grupie, wzajemnego szacunku i tolerancji, pracy zespołowej i współodpowiedzialności w grupie. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach.

W ramach projektu „Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza” prowadzone były zajęcia wyrównawcze z matematyki „W świecie matematyki ”. Zajęcia odbywały się od października 2019 r. do listopada 2020 r. Wzięło w nich udział 24 uczniów z klas szóstych i siódmych mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki. Zajęcia miały na celu: przełamać strach uczniów przed matematyką i przywrócić wiarę we własne siły, pokazać przydatność wiedzy i umiejętności matematycznych, ugruntować wiedzę zdobytą ma lekcjach matematyki, uzupełnić braki w wiadomościach, rozwijać logiczne myślenie, przygotować uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.

Covid-19 Informacje

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Kontakt

Sekretariat Budynek B

Czynne: 7:30 - 14:30

tel. 44 615-41-36

Sekretariat Budynek A

Czynne: 8:00 - 11:00

tel. 44 615-80-02

Dyrektor szkoły

tel. 501-636-957

1% dla SP Rozprza

Dzwonki w szkole

1 godzina lekcyjna 8.00 - 8.45
2 godzina lekcyjna 8.55 - 9.40
3 godzina lekcyjna 9.50 - 10.35
4 godzina lekcyjna 10.45 - 11.30
obiad
5 godzina lekcyjna 11.40 - 12.25
obiad
6 godzina lekcyjna 12.45 - 13.30
7 godzina lekcyjna 13.35 - 14.20
8 godzina lekcyjna 14.25 - 15.10

 

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj